Meedenken (MR)

  Eerlijke kansen voor ieder kind

  Meedenken (MR)

  Omnia-177.jpg

  Medezeggenschapsraad (MR)

  Elke school heeft een schoolleider en managementteam die samen verantwoordelijk zijn voor de beslissingen die betrekking hebben op de specifieke school. Het managementteam neemt deze beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met het team en de medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten drie vertegenwoordigers vanuit de ouders en drie vertegenwoordigers vanuit het team. Daarnaast heeft basisschool Omnia een ouderraad (OR) die allerlei leuke activiteiten organiseert voor de leerlingen. 

  Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen voor basisschool Omnia, wordt eerst voorgelegd aan de MR. Hierbij kun je denken aan verbeteringen binnen het onderwijs, het vaststellen van vakanties, de keuze van een lesmethode of de schooltijden. Ook staan zaken als het zorgplan, het schoolplan, het formatieplan, de schoolgids en het veiligheidsbeleid op de agenda van de MR. De MR streeft ernaar de belangen van zowel het kind, ouders als leraren zo goed mogelijk te behartigen.

  De MR van basisschool Omnia bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Alle vergaderingen zijn openbaar en iedereen mag aanschuiven. 

  Om contact op te nemen met de MR of om agendapunten door te geven voor een komende vergadering, kun je mailen naar mr@basisschoolomnia.nl. Voor spoedzaken of korte vragen kun je uiteraard ook een van de MR-leden persoonlijk aanspreken. 

  Onze medezeggenschapsraad bestaat uit:

  Fariha Elmorabit

  Fariha Elmorabit

  Leerkracht Taalklas

  Werkdagen:Ma, di, do, vrij

  Contact
  Haico Koopstra

  Haico Koopstra

  Ouder - Voorzitter MR

  Hélène van Rijn

  Hélène van Rijn

  Ouder

  Lisa Perez

  Lisa Perez

  Ouder