Nieuwe leerling

  Vind je plekje bij Omnia!

  Nieuwe leerling

  Bij basisschool Omnia is iedereen welkom. Onze school zorgt voor een plezierige sfeer en een veilige omgeving. Bij ons hebben we voor iedereen een plekje waar ieder mag zijn zoals hij of zij is.

  Aanmelden en inschrijven nieuwe leerlingen

  Wanneer je belangstelling hebt voor onze school, willen wij je graag vragen om telefonisch een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.Je kunt ook je gegevens achterlaten per mail. Wij zullen contact opnemen en een kennismakingsgesprek plannen, waarbij wij meer vertellen over de school en je zelf de sfeer op onze school kunt proeven.

  Wij zien jullie graag tegemoet op Basisschool Omnia!

  Neem contact op

  Kennismaken

  Het is belangrijk dat je een kijkje neemt op verschillende basisscholen en dan een keuze maakt voor de school die het best bij jouw kind past. Kom ook eens een kijkje nemen bij ons! Wij vinden het namelijk leuk om vóór aanmelding al persoonlijk kennis te maken met ouders. Je vindt daarom op onze website geen aanmeldformulier. We nodigen je van harte uit om een afspraak te maken voor een rondleiding op onze school.

  Omnia-057.jpg
  Omnia-105.jpg

  Ruim voor je kind voor het eerst naar school gaat, ontvang je een uitnodiging voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met de leerkracht en voor de wendagen van je kind. Deze vinden plaats in de 10 weken voorafgaand aan de eerste schooldag. Je ontvangt een oudervragenlijst om het gesprek voor te bereiden. Vrijwel altijd zullen we samen vaststellen dat Basisschool Omnia uitstekend kan voldoen aan de onderwijsbehoefte(s) van je kind.

  Maak een afspraak voor een rondleiding

  Overstap van een andere school

  Zit jouw kind al op een andere basisschool? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Wij horen graag de reden van overstappen. Als wij op basis van leerlingaantal en de reden van overstap denken dat je kind op onze school een fijne plek kan vinden, maken we een afspraak voor een rondleiding en verdere kennismaking. 

  Wij vragen altijd de andere school om informatie. Op basis van alle beschikbare informatie en de plaatsingsruimte op onze school beslissen we over de inschrijving. Het overstappen van een andere basisschool naar onze basisschool is maatwerk. 

  Nadat we je kind hebben aangenomen, bepalen we samen hoe we de overstap naar onze school zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Het uitgangspunt is dat kinderen niet wisselen van basisschool gedurende het schooljaar, tenzij daar (zwaarwegende) argumenten voor zijn. 

  Contact opnemen

  Aangepast onderwijs

  Voor de meeste leerlingen kunnen wij passend onderwijs bieden. Soms is het voor de ontwikkeling van een kind noodzakelijk om over te gaan op aangepast onderwijs. Bijvoorbeeld als er een specifieke zorg- of hulpvraag is. In dit geval wordt eerst bepaald of onze school hier voldoende voor is toegerust. Wij zijn namelijk verantwoordelijk om een passende plek te bieden voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit geldt voor nieuwe leerlingen, maar ook voor leerlingen die al op onze school zitten. Als wij de zorg die een kind nodig heeft niet kunnen bieden, kijken we eerst samen wat ervoor nodig is om je kind wel bij ons op school te houden. Als dat ook niet passend blijkt te zijn, zoeken we samen met jou een passende plek.

  Maak direct een afspraak