Leerlingenraad

  Leerlingenraad

  Omnia-088.jpg

  Leerlingenraad

  Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen inspraak te geven in het wel en wee bij ons op school. Het onderwijs is voor hen, dus ook zij hebben op basisschool Omnia een stem in hoe het gaat. 

  De leerlingenraad heeft als doel om:

  • De betrokkenheid van de leerlingen te vergroten;
  • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen;
  • De leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
  • Aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school;
  • De leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen;
  • Actief burgerschap te bevorderen.

  Elk schooljaar worden in de maand voor de herfstvakantie nieuwe verkiezingen gehouden. Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 per groep twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad. 

  Kinderen die zich verkiesbaar stellen houden een pitch voor hun klasgenoten waarin zij vertellen aan hun klas wat zij willen betekenen in de leerlingenraad. 

  • De leerlingenraad heeft een ideeënbus, waarin kinderen hun ideeën kwijt kunnen;
  • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats (dit kan in de KiVa-kring die wekelijks plaatsvindt);
  • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën;
  • Het team kan bespreekpunten inbrengen;
  • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda (dit kan in de KiVa-kring).

   Voorbeelden van zaken waar de leerlingenraad zich mee bezighoudt:
  • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes;
  • Adviseren bij allerhande festiviteiten;
  • Spelen op het plein.
  Leerlingenraad.jpg