Veilige en fijne school

  KiVa

  Veilige en fijne school

  Samen zorgen we voor een fijne plek

  Onze leerlingen en ouders zijn welkom op basisschool Omnia. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich ook welkom voelt, investeren we samen in de sociale veiligheid bij ons op school. Zodat alle leerlingen zichzelf durven te zijn en zich veilig voelen op onze school. Wij werken met KiVa, een programma dat gericht is op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.

  Omnia-088.jpg

  Wat is KiVa precies?

  KiVa is een schoolbreed programma dat focust op positieve groepsvorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Daarmee verbeteren we de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op onze school. Binnen KiVa ligt de nadruk op groepsdynamiek en het motto van KiVa luidt dan ook: Samen maken wij er een fijne school van! 

  KiVa heeft aanbod voor alle klassen van de basisschool en combineert interventies op schoolniveau, klassikaal niveau en individueel niveau. Op schoolniveau streeft KiVa bijvoorbeeld naar een cultuur waarin wederzijdse acceptatie, respect en positief gedrag de norm zijn. Op klassikaal niveau biedt KiVa onder meer ondersteuning voor adequaat klassenmanagement, terwijl op individueel niveau gewerkt wordt aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de leerlingen. 

  De 7 gouden regels van Omnia

  1. We willen samen een groep zijn, want dat is fijn. 
  2. We horen er allemaal bij. 
  3. We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal. 
  4. We zijn zuinig op de spullen van onszelf en van een ander. 
  5. We helpen elkaar en we komen voor elkaar op. 
  6. We praten met elkaar en gebruiken daarbij de ik-taal. 
  7. We lossen problemen eerst samen op, lukt het niet dan zoeken we een volwassene op.

  Waarom KiVa?

  KiVa is goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut en het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!

  In het kader van het actieprogramma Onderwijs Bewijs van het Ministerie van Onderwijs is KiVa tussen 2012 en 2014 uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen op 99 Nederlandse basisscholen. KiVa bleek effectief, onder meer in het tegengaan van pesten.

  Hieronder in het kort enkele resultaten van het onderzoek:

  • KiVa verhoogt het welbevinden van de leerlingen en voorkomt/vermindert depressieve gevoelens;
  • Door KiVa oordelen leerlingen positiever over hun leerkracht;
  • Door KiVa hechten leerlingen meer belang aan het goed zijn in vriendschappen;
  • Op KiVa-scholen vinden leerlingen dat hun leerkracht meer vaardigheden heeft om groepsproblemen te verhelpen;
  • Door KiVa ontstaat een beter school- en leerklimaat;
  • KiVa is bewezen effectief in het verminderen van pesten (ruim 63%);
  • Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 11,9% van de leerlingen aan maandelijks slachtoffer te zijn van pesten, met KiVa daalt dit naar 5%;
  • Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 6,8% van de leerlingen aan wekelijks slachtoffer te zijn van pesten, met KiVa daalt dit naar 3,1%;
  • Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 15,5% van de leerlingen aan (bijna) dagelijks slachtoffer te zijn van pesten, met KiVa daalt dit naar 4,6%.

  Lees meer over KiVa