Thematisch werken

  Thematisch werken

  Werken met thema’s in de onderbouw

  We vinden het belangrijk dat we onze leerlingen niet alleen kennis opdoen, maar ook ervoor zorgen dat ze de nieuwe informatie kunnen plaatsen in de wereld om hen heen. Daarom werken we bij basisschool Omnia met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. 

  In de groepen 3 en 4 werken we thematisch met wereldoriëntatie. Dit zorgt voor een soepele overgang van de kleuters naar groep 3. Het spelen en het inrichten van de themahoek krijgen ook in deze groep een plek in het aanbod. Vanaf groep 5 werken we vanuit wereldoriëntatie, natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. Deze geleidelijke overgang zorgt voor een mooie doorgaande lijn in ons onderwijs.

  Omnia-091.jpg

  Onderzoekend leren in een thema in de bovenbouw

  Onderzoekend leren wordt niet gegeven als vak, maar is een manier van werken die geïntegreerd is in ons lesprogramma. Onderzoekend leren wordt vanuit thema’s gecombineerd met de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde). Door thematisch werken creëer je samenhang en zorg je dat de losse vakken betekenis krijgen.

  In de bovenbouw staat een onderzoekende leerhouding centraal. De thema’s worden afgesloten met een eindopdracht. Door een hoge mate van betrokkenheid zorgen we voor een zo groot mogelijke leeropbrengst. Met onderzoekend leren worden leerlingen uitgedaagd om zelf actief na te denken en kunnen we hen stimuleren om te analyseren, te redenen en te beargumenteren.

  Omnia-151.jpg