Extra aanbod

  Onderwijs op maat, voor elke leerling!

  Extra aanbod

  Basisschool Omnia wil graag het maximale uit al haar leerlingen halen. Onze manier van lesgeven en ons thematisch onderwijs zorgen ervoor dat we alle leerlingen uit kunnen dagen. Om al onze leerlingen het onderwijs te geven dat zij verdienen en nodig hebben, hebben wij ook een extra aanbod.

  Plusklas

  Voor wie is de plusklas?

  Het doel van onze plusklas is om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied. Hierin staat leren leren centraal, zoals leren plannen, organiseren en taakgericht werken. We hebben een plusklas voor leerlingen uit de middenbouw en een plusklas voor leerlingen uit de bovenbouw. De leerlingen van groep 8 worden elk schooljaar aangemeld bij het Novum om deel te nemen aan hun plusklas die onze aanstaande brugklassers voorbereidt op het voortgezet onderwijs. 

  De interne begeleider van de school bekijkt samen met de groepsleerkracht en de leerkracht van de plusklas welke leerlingen extra uitdaging nodig hebben en dus in aanmerking komen. Plaatsing in de plusklas is in ieder geval voor de periode van een half schooljaar.

  Omnia-098.jpg
  Omnia-109.jpg

  Hoe werkt de plusklas?

  De leerlingen komen een dagdeel per week naar de plusklas. In de plusklas krijgen leerlingen tijdens het werken begeleiding en feedback. Dit gebeurt zowel in de groep als in individuele gesprekken. Vanuit de plusklas vindt regelmatig een terugkoppeling plaats naar de leerkracht van de leerling. De leerlingen ontvangen ook een rapport vanuit de plusklas, zodat je als ouder/verzorger ook de ontwikkelingen van je kind kunt volgen.

  Vragen?

  Neem contact met ons op

  Taalklas

  Intensief taalonderwijs voor meertalige leerlingen

  In samenwerking met Gemeente Pijnacker-Nootdorp en onze collega’s van de Regenboog en de Jozefschool, faciliteren wij op school de Taalklas.

  Deze Taalklas wordt georganiseerd voor leerlingen van 6 t/m 12 die Nederlands als nieuwe taal leren. Dit taalonderwijs is erop gericht om deze meertalige leerlingen de nieuwe taal zo snel mogelijk aan te leren. Het doel van de taalklas is daarbij vooral het zelfredzaam maken van de leerlingen. De lessen worden gegeven door onze NT2-specialist. Dat is een leerkracht die gespecialiseerd is in Nederlands als tweede taal.

  Omnia-082.jpg

  Voor wie is de Taalklas?

  We onderscheiden twee verschillende groepen nieuwkomers die in aanmerking komen voor onze taalklas: 

  • Leerlingen die als vluchteling (asielzoeker) in Nederland zijn gekomen
  • Anderstalige leerlingen (expats), die door andere omstandigheden zoals werk van ouders in Nederland zijn komen wonen.

  Hoe werkt de Taalklas? 

  De leerlingen volgen ’s ochtends intensief taalonderwijs. In de middagen sluiten ze aan bij hun reguliere klas (stamgroep). Dit kan een groep zijn bij ons op basisschool Omnia, op de Jozefschool of Basisschool de Regenboog.

  Neem contact met ons op