Ons onderwijs

  Betrokken en blije leerlingen

  In groep 1 tot en met 4 werken we vanuit spel in een thema. Dit past goed bij de leeftijd van de jonge kinderen, er is ruimte voor spel en ontdekken en ze zijn leren toe te passen wat zij hebben geleerd.

  Het werken vanuit een thema trekken we door in groep 5 tot en met 8. Aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis worden gegeven aan de hand van thema’s. Deze manier van leren vergroot de betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden zoals kritisch en creatief denken.

  Omnia-102.jpg
  Omnia-043.jpg

  Gezonde school

  Zit je lekker in je vel? Dan ben je klaar om te leren! 

  Een veilige en fijne school is de basis van goed onderwijs. Dat zie je terug in de manier waarop wij op Omnia werken aan een fijne groep voor iedereen. Hiervoor maken we gebruik van KiVa. Wil je daar meer over lezen? Klik dan hier

  We vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen bewegen en leren over gezond eten. Alle leerlingen hebben minimaal twee keer per week gym, wij stimuleren het eten van groenten en fruit en het drinken van water en tijdens de lessen hebben we oog voor de bewegingsbehoeften van de kinderen. Het behalen van de vignetten “bewegen en sport” en “welbevinden” van De Gezonde School, bevestigt dat wij op Omnia goed bezig zijn! 

  Samen aan de slag

  Op basisschool Omnia gaan we voor leuke en uitdagende lessen in een veilige leeromgeving. We gebruiken de EDI-methode en zetten coöperatieve werkvormen in. EDI staat voor expliciete directe instructie. Het helpt leerlingen om stapsgewijs en actief de leerstof eigen te maken. Dat we werken met coöperatieve werkvormen, betekent dat we onze leerlingen in groepjes samen laten werken. Zo leren ze hun eigen en elkaars kennis en kunde te vergroten. 

  Omnia-159.jpg

  Veilige en fijne school

  Met het schoolbrede programma KiVa investeren we in een veilige en fijne school voor onze leerlingen.

  Verder lezen
  Veilige en fijne school

  Schoolgids

  De schoolgids is geschreven voor ouders en verzorgers die een school voor hun kind(eren) zoeken, maar zeker ook voor wie basisschool Omnia al kent. Wij hebben ervoor gekozen de belangrijkste informatie hierin kort en bondig op te nemen.

  Verder lezen
  Schoolgids

  Het jonge kind

  Onze leerlingen krijgen de ruimte om te leren door spel. Wij zorgen voor een sterke basis in spelen, denken, doen en ontwikkelen voor al onze leerlingen.

  Verder lezen
  Het jonge kind

  Thematisch werken

  We werken met thema’s, zo zijn onze leerlingen heel betrokken bij wat zij leren over de wereld. Ook zorgen we er op die manier voor dat er een mooie doorgaande leerlijn in ons onderwijs van groep 1 tot en met 8 zit.

  Verder lezen
  Thematisch werken

  Samenwerken

  Samen spelen en de wereld ontdekken: dat is wat we bij basisschool Omnia doen. We werken samen met de leerlingen, het team, de ouders en externe partners om zo goed mogelijk onderwijs te geven. Alles draait om betrokkenheid en iedereen doet mee!

  Verder lezen
  Samenwerken

  Gezonde school

  Gezonde leerlingen presteren beter! Wij vinden gezondheid heel belangrijk. Voor de thema’s welbevinden en bewegen en sport hebben wij het gezonde schoolvignet behaald.

  Verder lezen
  Gezonde school

  Extra aanbod

  Onze manier van lesgeven en ons thematisch onderwijs zorgen ervoor dat we ook meer- en hoogbegaafde leerlingen uit kunnen dagen. Dat doen we in onze plusklas.

  Verder lezen
  Extra aanbod

  Leerlingenraad

  Op basisschool Omnia vinden we het belangrijk dat leerlingen mee kunnen beslissen. Daarom hebben wij een leerlingenraad, die een stem heeft in hoe het op basisschool Omnia gaat.

  Verder lezen
  Leerlingenraad