Kennismaken nieuwe leerling

  Welkom bij basisschool Omnia!

  Kennismaken nieuwe leerling

  Van eerste aanmelding tot eerste schooldag

  We vinden het belangrijk dat ouders vóór aanmelding van het kind al persoonlijk kennis komen maken op onze school. Zo heb je meteen een helder beeld van de sfeer en het onderwijsaanbod van onze school. Je bent daarom vrij om een afspraak te maken voor een rondleiding. Wil je na de rondleiding jouw kind bij ons aanmelden? Dat doe je door het aanmeldformulier dat je bij de rondleiding hebt meegekregen volledig ingevuld weer in te leveren bij de administratie of directie van onze school. Vervolgens ontvang je een bevestiging van de aanmelding van jouw kind.

  Na de aanmelding van een nieuwe leerling nodigt de leerkracht jou uit voor een startgesprek. In dit gesprek kun je meer over jouw kind vertellen, zodat we alvast een beeld hebben van wie we in de klas krijgen. Op onze school maken we onderscheid tussen de eerste aanmelding en de daadwerkelijke inschrijving. Wij houden ons daarbij aan het aannamebeleid van Scholengroep Holland.

  In de meeste gevallen is het zo dat wij passend onderwijs voor het kind kunnen bieden. De aanmelding wordt dan omgezet in een inschrijving vanaf de dag van de vierde verjaardag van het kind. Je ontvangt een door de directeur ondertekend inschrijvingsbewijs. Soms gaat het anders, bijvoorbeeld als er een specifieke zorg- of hulpvraag is waarvan eerst wordt bepaald of onze school daartoe voldoende is toegerust. Heb je hier vragen over? Voel je vrij om een afspraak met ons te maken.

  Natuurlijk komt het kind ook zelf kennismaken in de periode voordat hij of zij voor het eerst naar school gaat. Hiervoor zijn 5 tot 10 dagdelen beschikbaar om alvast te komen wennen in de klas.

  Maak een afspraak

  Benodigdheden bij aanmelding

  Bij elke aanmelding ontvangen we graag een digitale pasfoto van het kind. De administratie of de directie kan vragen om een overheidsdocument waarop het Burgerservicenummer (BSN) van jouw kind vermeld staat. Dat kan een paspoort, identiteitskaart of een verklaring van de belastingdienst zijn. Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht vanwege de gegevenscontrole met de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en DUO, de instantie die de financiering van het onderwijs controleert.

  Bij ondertekening van het aanmeldingsformulier ga je akkoord met:

  • Het in de schoolgids beschreven onderwijskundig aanbod en beleid van de school;
  • Dat de persoonsgegevens van jou en jouw kind worden ondergebracht in het leerlingenadministratie- en het leerlingenvolgsysteem;
  • Een constructieve samenwerking met de school.

  Aanmeldingstermijn

  Jouw kind dient minimaal 10 weken voor de eerste schooldag (het moment dat het kind 4 jaar wordt) schriftelijk te zijn aangemeld. De school heeft altijd 6 weken, met een maximale verlenging van 4 weken, de tijd om te beoordelen of er een passend aanbod geboden kan worden. Om dit te kunnen bepalen ontvang je van ons een vragenlijst. Deze dient binnen twee weken na ontvangst volledig en naar waarheid ingevuld weer terug te zijn op school.

  Overstap

  Komt jouw kind van een andere school? Neem dan eerst contact met ons op. Wij vragen de andere school om informatie en het onderwijskundig rapport. Op basis van alle beschikbare informatie en de plaatsingsruimte op onze school beslissen we over de inschrijving. Hierna gelden dezelfde afspraken rond de aanmelding en inschrijving als voor een vierjarige.

  Neem contact op